Coachingbooks.net is ontstaan uit het oeuvre van Rudy Vandamme, doctor in de psychologie. Hij stelt de Ontwikkelingsgerichte Benadering voor als een inspirerende en handige benadering met krachtige methodes om hedendaagse uitdagingen aan te pakken. Ook andere auteurs vervoegen zich bij deze benadering en krijgen een plaatsje op deze webshop.

Met deze webshop willen we niet alleen boeken met korting aanbieden, we willen vooral in verbinding gaan met de lezers. De grote internetboekhandels zijn louter gericht op verkoop, terwijl Coachingbooks.net er een punt van maakt haar lezers te leren kennen en er graag mee in communicatie treedt. De reden daarvoor heeft te maken met de missie van deze boeken: professionals ondersteunen om de Ontwikkelingsgerichte Benadering in hun leven en werk binnen te brengen. We (de auteurs) ondersteunen docenten in het hoger onderwijs graag met gastcolleges. Wij houden van feedback. We onderzoeken graag in een co-creatief veld. We geven introductieworkshops, begeleiden studiegroepen, enzovoort.

Het werk van de Ontwikkelingsgerichte Benadering wordt ook ondersteund door het Netwerk voor professionals in Ontwikkelingsgericht werken. Voor meer info, surf naar www.ontwikkelingsgericht.org of contacteer ons gerust per mail.

De boeken in Coachingbooks.net beantwoorden allen aan drie criteria:

1.Ze vertrekken van een inspirerend wereldmodel: deze heeft verschillende namen, zoals ‘sociaal constructionisme’ (Ken Gergen), ‘holarchisch, integraal’ (Ken Wilber), het gelaagd, inclusief, dialogisch wereldmodel (Hubert Hermans). Dit komt tot uiting in de Ontwikkelingsgerichte benadering.

2.Ze zijn praktisch van aard. De boeken bevatten modellen, methoden en handige stappenplannen die professionals kunnen aanwenden.

3.De focus is op praktijkvelden, zoals: begeleidingskunde, coaching, leidinggeven, psychotherapie, maar ook onderwijs, organisatieontwikkeling, burgerparticipatie en alle professionals die gesprek aanwenden in hun praktijken.